| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Richard Gatarski 16 years, 2 months ago

Sociala medier i marknadsföringens tjänst?

För en bakgrund, se weconverse om Richard Gatarskis gig den 13 september 2007 

Lösenordet till wikin är "framsynt". Om du vill kan du först registrera dig på my.pbwiki.com 

 


 

Mest spännande former?

Vilka sociala medieformer är mest spännande i ett påverkansperspektiv och varför?

 

Ny begreppsapparat?

Hur skall vi forma en ny begreppsapparat för att hantera förändringarna som sker?

 

Nya kompetenser?

Vilka kompetenser vill vi utveckla då inslaget av sociala medier ökar?

Omvärldsanalytiker, samtalsexperter och informationsteknologer? (Richard kallar sig konversationsstrateg).

 

Hur stödja samtalen?

Hur vill vi stödja samtalen på nätet när det gäller relationer mellan företag/organisationer och deras intressenter?

 

Avnämarnas roll?

Skall vi låta kunder och konsumenter bli allt mer involverade i affärsutveckling, kampanjer etc?

 

Ersätta traditionella metoder?

Vill vi låta närvaro inom sociala medier ersätta traditionella metoder som omvärlds, marknads och målgruppsanalys?

 

Trovärdighet?

Skall masskommunikationens kanaler mista sin trovärdighet när företagen kan konversera direkt med de invidider som visar störst engagemang för varumärket?

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.